Elever i 10. trinn på Sommerlyst skole forsker på økt trygghet for myke trafikanter

Elevene i de seks klassene i 10.trinn ved Sommerlyst skole skal gjennom et forskeroppdrag undersøke opplevd trafikksikkerhet for myke trafikanter på utvalgte trafikkpunkt og veistrekninger.

Sommerlyst kick off 10. trinn

Elever i 10. trinn på Sommerlyst skole forsker på økt trygghet for myke trafikanter

Elevene i de seks klassene i 10.trinn ved Sommerlyst skole skal gjennom et forskeroppdrag undersøke opplevd trafikksikkerhet for myke trafikanter på utvalgte trafikkpunkt og veistrekninger.

Siste oppdatering 14. feb 2024, kl. 14:50

Publisert 14. feb 2024

Forskeroppdraget er tilknyttet Sommerlyst skole sitt samarbeid med «Lektor 2» prosjektet, som går ut på at elevene får et forskeroppdrag som skal undersøkes i samarbeid med lokalt næringsliv.  

Tenk Tromsø har nå overlevert et forskeroppdrag der elevene i 10. trinn skal medvirke til bedre løsninger for myke trafikanter på utvalgte områder og strekninger. 

Flere miljøvennlige reiser krever god tilrettelegging

Tenk Tromsø jobber for å legge bedre til rette for at folk skal kunne ta trygge og miljøvennlige reisevalg i hverdagen. Dette innebærer blant annet å tilrettelegge bedre for myke trafikanter sånn at det skal bli enklere og tryggere å velge gange, sykkel og kollektiv på hverdagsreisene våre. Tilrettelegging kan skje gjennom å bygge fysisk infrastruktur, gjennom å endre på eksisterende infrastruktur som ikke fungerer som planlagt, og gjennom driftstiltak som for eksempel snøbrøyting. Sånn at det skal bli enklere og tryggere å velge gange, sykkel og kollektiv på hverdagsreisene våre.

Varaordfører Sigrid Bjørnhaug Hammer innledet til overlevering av forskeroppdraget på vegne av Tromsø kommune. Hun fremhevet hvor viktig det er å gjøre det lettere for alle å ta miljøvennlige reisevalg gjennom tilrettelegging: 

-- Å legge til rette for at både barn og voksne lett kan ta trygge og miljøvennlige valg på sine hverdagsreiser er det Tenk Tromsø handler om. Ungdommer har med seg et helt unikt perspektiv, og det er også de som skal ta gode reisevalg på sine hverdagsreiser i fremtiden. Derfor er det utrolig viktig at de får bidra med sine perspektiver i utformingen av tilretteleggingen for myke trafikanter, sier Hammer. 

For å kunne tilrettelegge bedre, trenger vi god kunnskap om nå-situasjonen for myke trafikanter, og deres opplevelse av trafikksikkerheten der de ferdes. Dette skal vi få hjelp til å kartlegge av elevene i 10.trinn på Sommerlyst skole.

Mandag 12 februar hadde vi kick-off med overlevering av trafikksikkerhetsoppdraget. Der fikk elevene stille spørsmål om oppdraget og spørsmål om Tenk Tromsø.  

Elevene skal gjør observasjoner, registreringer, intervjuer og behandle innsamlet data tilknyttet utvalgte områder og strekninger innen «Tryggere skolevei»-prosjektet og andre prosjekter i Tenk Tromsø. Observasjonene og intervjuene skal belyse faktisk bruk av infrastrukturen i området som skal vurderes. Elevene skal deretter rapportere sine funn til Tenk Tromsø, slik at vi kan medta resultatene av forskningsprosjektet i vårt videre arbeid med tilrettelegging for myke trafikanter.  

Det skal i tillegg kåres en vinner blant forskergruppene fra hver av de seks klassene i 10 trinn. Disse seks bidragene får presentere sine funn til en jury bestående av representanter fra styringsgruppen i Tenk Tromsø og representanter fra fagmiljøene for trafikksikkerhet og tryggere skolevei. Dato for kåring av det beste forskerbidraget blir fastsatt på et senere tidspunkt.  

Om Tenk Tromsø

Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen, Statsforvalter i Troms og Finnmark og innbyggerne i Tromsø.

Tenk Tromsø består av en gruppe samferdselsprosjekter som samlet sett skal sørge for at veksten i antall hverdagsreiser i Tromsø skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport.

Stat, fylke og kommune gjennomfører prosjekter på sine veinett, for å tilrettelegge for endring i reisevaner.

Gjennom endring i reisevaner skal vi unngå vekst i trafikk med personbil målt opp mot personbiltrafikk i 2019. Vi skal samtidig bidra til reduksjon i klimagassutslipp, kø, støv og støy, i tillegg til å bidra til økt trafikksikkerhet og bedre trafikkflyt i Tromsø.

Sammen skal vi bidra til en fremtidsrettet by med bedre fremkommelighet for alle, en by med bedre luftkvalitet og mindre støy, en by som rommer vekst i antall hverdagsreiser samtidig som vi sikrer et godt bymiljø for alle.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.