Vi arbeider med tryggere skolevei på Mortensnes

Til sommeren kan store og små ved Mortensnes skole se fram til tryggere ferdsel til og fra skolen.

Barn på skolevei

Vi arbeider med tryggere skolevei på Mortensnes

Til sommeren kan store og små ved Mortensnes skole se fram til tryggere ferdsel til og fra skolen.

Siste oppdatering 06. mar 2024, kl. 21:15

Publisert 06. mar 2024

Kommunens prosjektleder Geir Bangsund forteller at arbeidet er omfattende og at de myke trafikantene som ferdes i området kommer til å oppleve en stor oppgradering.

– Vi lager 250 meter med gang- og sykkelvei som går fra Mortensnes skole til Gnistveien og Maskinistveien. Bredden på veien planlegges å bli over 3 meter og gir dermed god plass for både gående og syklende.

– Området vil bli godt belyst og vi legger godt til rette for optimalt vintervedlikehold på gang- og sykkelveien. Prosjektet er planlagt ferdig til sommeren 2024, forteller Geir Bangsund.

Gang og sykkelveien blir over 3 meter bred.

Flere veier skal bli tryggere

Vann og avløp jobber også med en større oppgradering på Mortensnes.

Ved ferdigstillelse av dette prosjektet vil Maskinistvegen få fortau og trafikksikre krysningspunkt ved Winston Churchills veg. Den gamle stien som går fra Maskinistvegen til Mortensnes skole vil bli beplantet på nytt.

Det legges godt til rette for optimalt vintervedlikehold

HMS fokus

Entrepenør har lagd en midlertidig vintervei for de 250 elevene ved Mortensnes skole mens arbeidet pågår. Dette arbeidet ble gjort for å sikre trygg ferdsel i området mens arbeidet pågår.

Arbeidet på Mortensnes er en del av Tenk Tromsø-prosjektet «Tryggere skolevei».

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.