Hopp til hovedinnhold

Flere avganger

Sammendrag

Det jobbes for å styrke busstilbudet med flere avganger og større busser med flere sitteplasser.

For at flere skal velge å reise kollektivt må busstilbudet være et raskere, enklere, og bedre alternativ til bil.

Mange av dagens busser er fulle i rushtiden, noe som reduserer komforten for de reisende. Dette gjelder hovedsakelig i rushtiden.

Det jobbes derfor for å styrke busstilbudet med flere avganger og større busser med flere sitteplasser.

Tromsø har allerede et godt busstilbud og tromsøværinger er blant de flinkeste i landet til å ta bussen. Når flere velger bussen, blir det også bedre plass i trafikken for alle.

Daglig er det 1000 bussavganger i Tromsø og flere av de mest populære rutene har avganger hvert 8. og 10. minutt.