Hopp til hovedinnhold

Sykehusvegen og Klokkargårdsbakken

Sammendrag

Området preges av kø for både bil, buss og nødetater, samt dårlige løsninger for fotgjengere og syklister.

Området preges av kø i rushtid. Kø som også bussene og nødetatene står i. Det er behov for å bedre framkommelighet samt bedre forhold for kryssing av vegen for fotgjengere og syklister.

  • Flere typer tiltak er under vurdering. Alternative trasévalg for buss vurderes som en del av dette.
  • Bygge bedre overgangsfelt for fotgjengere og syklister. ​
  • Utbedre krysset Sykehusvegen/Hansine Hansens veg.
  • Bedre fremkommelighet for buss.
  • Bedre fremkommelighet for gående og syklende.