Gå til innhold

Holdeplasser og gangtilgjengelighet

Holdeplasser og gangtilgjengelighet

Hva er behovet?

 • Tromsø har et godt busstilbud og mange bussbrukere. Likevel er holdeplassene av svært varierende standard over hele byområdet. Det er stort behov for oppgradering av holdeplasser.
 • På en del veger ligger holdeplassene for tett i dag, noe som bidrar til at den totale bussturen blir lenger enn den trenger å være.
 • Busslommer bidrar til at den totale stopptiden ved holdeplasser er unødig høy.

Hva skal gjøres?

 • Bygging av snarveger som fremmer gangtilgjengelighet til holdeplasser.
 • Etablere gode holdeplasser med god tilgjengelighet til fortau og gangveg.
 • Bedre universell utforming av holdeplasser.
 • Felles profil på leskur og holdeplassinformasjon.
 • Sanntidsskjermer på utvalgte holdeplasser.
 • Holdeplassene bygges som kantstopp der det er mulig.

Hva ønsker vi å oppnå med dette?

 • Bussreisen blir et raskere, enklere og bedre alternativ for Tromsøs befolkning.

Hva koster dette?

 • Foreløpig kostnadsberegning: 180 millioner kroner til holdeplasser og gangtilgjengelighet.

Når skjer det?

 • Det vil bli bygget holdeplasser og jobbet med gangtilgjengelighet gjennom hele prosjektperioden. Prosjektet vil starte opp allerede i første periode, 2021-2024. Det jobbes med prioriteringsliste over tiltak.