Hopp til hovedinnhold
To busser møtes i Dramsvegen

Dramsvegen

Sammendrag

Dramsvegen er viktig for busstrafikken, men samtidig en av de mest brukte veiene for gående og syklende, og knytter sentrum og sørdelen av Tromsøya til UNN/UiT og Nordøya.

  • Dramsvegen er en av de mest brukte veiene for gående og syklende, og knytter sentrum og sørdelen av Tromsøya til UNN/UiT og Nordøya.
  • Det er også en viktig vei for flere av byens busslinjer.
  • Veien er smal og på flere deler av strekningen er det utfordringer for møtende trafikk, spesielt for møtende busser.

  • Prosjektet er i en tidlig fase av planlegging og det vurderes fortsatt hvilke tiltak som kan gjennomføres og i hvilket omfang.
  • Det er et behov for å gi syklister og gående et bedre tilbud mellom sentrum og UNN/UiT. Samtidig vil vi opprettholde busstilbudet. Dramsvegen er trang, og det er bratt terreng og bebyggelse på begge sider. Løsningen på problemene er dermed utfordrende

Ønsket er en sikrere løsning som gir god framkommelighet for både syklister, gående, buss og beboere på strekningen.