Gå til innhold

Dramsvegen

Dramsvegen

Hva er behovet?

  • Dramsvegen er en av de mest brukte vegene for gående og syklende, og knytter sentrum og sørdelen av Tromsøya til UNN/UiT og Nordøya.
  • Det er også en viktig veg for flere av byens busslinjer.
  • Vegen er smal og på flere deler av strekningen er det utfordringer for møtende trafikk, spesielt for møtende busser.

Hva skal gjøres?

  • Prosjektet er i en tidlig fase av planlegging og det vurderes fortsatt hvilke tiltak som kan gjennomføres og i hvilket omfang.
  • Det er et behov for å gi syklister og gående et bedre tilbud mellom sentrum og UNN/UiT. Samtidig vil vi opprettholde busstilbudet. Dramsvegen er trang, og det er bratt terreng og bebyggelse på begge sider. Løsningen på problemene er dermed utfordrende.

Hva er ønsker vi å oppnå med dette?

  • Ønsket er en sikrere løsning som gir god framkommelighet for både syklister, gående, buss og beboere på strekningen.

Hva koster det?

  • Kostnadene er uavklart, det foreløpig avsatt 40 millioner kroner til prosjektet.