Hopp til hovedinnhold

E8 flyplasstunnelen

Sammendrag

Tunnelen skal gå gjennom Tromsøya fra Breivika til Langnes, og skal bedre fremkommeligheten for både næringstrafikk, busser og privatbiler som skal krysse øya.

Vi skal bygge nesten 2,5 km tunnel med to løp og fire kjørefelt gjennom Tromsøya. Den skal gå fra Breivika – rett nord for Botanisk hage, til Langnes – rett sør for dagens postterminal.

Informasjon om prosjektet

Med bedre trafikkavvikling på Langnes skal vi redusere reisetiden i rushtiden for deg som reiser til og fra Kvaløya, eller gjennom Giæverbukta eller Breivika.

Med ny tunnel blir det lettere å komme frem i trafikken både i Breivika og på Langnes. Bussene får god plass på den eksisterende Tverrforbindelsen, som gjør at de kommer lettere og raskere frem og det blir mer attraktivt å ta buss.

Vi planlegger kollektivfelt flere steder for å sørge for at bussene kommer raskt frem.

Mye av dagens trafikk vil gå på ny E8 under bakken. Med bedre tilrettelegging for buss, sykkel og gående, vil flere velge å la bilen stå. Dette gjør at det blir bedre plass til deg som må kjøre bil en eller flere dager i uken.

Vi skal gjøre Tverrforbindelsen attraktiv for syklister og gående, og vi skal bygge sykkelvei med fortau og sørge for støydempende tiltak i Breivika og på Langnes.

Den nye veien skal sikre god adkomst til Botanisk hage, Breivikahallen og Breivika videregående skole.

De som bor langs Tverrforbindelsen får mindre trafikkstøy og bedre luftkvalitet når store deler av trafikken går under bakken.

Prosjektet har opprinnelig planlagt med byggestart i 2027, og tunnelen er planlagt ferdig i 2032.

Se film om prosjektet her.

Du kan lese mer om prosjektet på Statens vegvesen sin prosjektside.