Hopp til hovedinnhold
Buss som stopper ved holdeplass i sentrum og slipper på passasjerer.

Holdeplasser og gangtilgjengelighet

Sammendrag

Holdeplassene i Tromsø er av svært varierende standard over hele byområdet. Det er stort behov for oppgradering av holdeplasser.

  • Tromsø har et godt busstilbud og mange bussbrukere. Likevel er holdeplassene av svært varierende standard over hele byområdet. Det er stort behov for oppgradering av holdeplasser.
  • På en del veier ligger holdeplassene for tett i dag, noe som bidrar til at den totale bussturen blir lenger enn den trenger å være.
  • Busslommer bidrar til at den totale stopptiden ved holdeplasser er unødig høy.

  • Bygging av snarveier som fremmer gangtilgjengelighet til holdeplasser.
  • Etablere gode holdeplasser med god tilgjengelighet til fortau og gangvei.
  • Bedre universell utforming av holdeplasser.
  • Felles profil på leskur og holdeplassinformasjon.
  • Sanntidsskjermer på utvalgte holdeplasser.
  • Holdeplassene bygges som kantstopp der det er mulig.

Det vil bli bygget holdeplasser og jobbet med gangtilgjengelighet gjennom hele prosjektperioden. Prosjektet vil starte opp allerede i første periode, 2021-2024. Det jobbes med prioriteringsliste over tiltak.

Bussreisen blir et raskere, enklere og bedre alternativ for Tromsøs befolkning.