Hopp til hovedinnhold
Innfartsparkering Skjelnan

Innfartsparkering Skjelnan

Sammendrag

Innfartsparkeringer skal gjøre det mulig for de som bor utenfor byområdet å koble seg på bybusstilbudet. Dette vil skape flere bussreiser og redusere personbiltrafikken.

I dag er det ikke parkeringsmuligheter for de som bor utenfor byområdet. Mange pendlere som i dag kjører inn til byen har ytret ønske om innfartsparkeringer for så å reise videre med buss til sitt arbeidssted.

Vi skal etablere innfartsparkering ved endepunktet for bybussen. Innfartsparkering skal primært gi trafikanter som bor utenfor det nære byområdet, tilgang til høyfrekvent busstilbud med bruk av bil fram til busstilbudet.

Buss blir et alternativ for flere av de som bor utenfor byområdene. Innfartsparkeringsplasser kan også benyttes av deg som ønsker å samkjøre med bil.

Det er foreløpig ikke bestemt hvor innfartparkeringen skal lokaliseres. Vi gjør derfor oppmerksom på at prosjektet i kartet over en gitt en midlertidig plassering ved Skjelnan bru.