Hopp til hovedinnhold
Bilde av Kvaløya og brua fra Tromsøya

Ny bru til Kvaløya

Sammendrag

Mål for prosjektet er å bidra til miljø- og klimavennlig byutvikling, forbedre beredskapsforholdene på Kvaløya, samt forbedre trafikksikkerhet og skape bedre fremkommelighet for kollektivtransport, næringstrafikk, gående og syklende.

Over 13 000 mennesker bor på Kvaløya, og i dag er boligbygging på Kvaløya strengt regulert som følge av dårlig kapasitet på Sandnessundbrua.

Beredskapsforholdene reduseres når det er kø på brua. Køsituasjoner bidrar også til dårlig fremkommelighet mellom Kvaløya og Tromsøya.

  • En ny bru til Kvaløya skal bygges som tofelts bru fra Langnes til Selnes. Brulengden er cirka 1600 meter og kobles til nye kryssløsninger på begge sider.
  • Det skal bygges ny vei tilknyttet den nye brua på cirka 470 meter.
  • Det skal bygges tilhørende gang- og sykkelveier, og gjøres tilpasninger av kryss.