Gå til innhold

Ny bru til Kvaløya

Ny bru til Kvaløya

Hva er behovet?

 • I dag er boligbygging på Kvaløya strengt regulert som følge av dårlig kapasitet på Sandnessundbrua.
 • Over 13 000 mennesker bor på Kvaløya. Beredskapsforholdene til de som bor der i dag er redusert hvis det er kø på Sandnessundbrua.

Hva skal gjøres?

 • Ny bru til Kvaløya skal bygges som tofelts bru fra Langnes til Selnes, brulengen er cirka 1600 meter og kobles til nye kryssløsninger på begge sider.
 • Det skal bygges ny veg tilknyttet den nye brua på cirka 470 meter.
 • Tilpasninger av kryssløsninger.
 • Det skal bygges tilhørende gang- og sykkelveger.

Hva ønsker vi å oppnå med dette?

 • Forbedre beredskapsforholdene for utrykningskjøretøy på Kvaløya.
 • Forbedre trafikksikkerheten.
 • Forbedre framkommeligheten for buss.
 • Forbedre forholdene for gående og syklende.
 • Forbedre framkommeligheten for næringstransporten.

Hva koster det?

 • Foreløpig kostnadsberegning: 1,8 milliarder kroner.