Hopp til hovedinnhold
Dronebilde av området ved Krokensenteret, der nytt bussknutepunkt skal etableres.

Nytt bussknutepunkt i Kroken

Sammendrag

Kroken er et viktig knutepunkt for skoleskyss og trafikksikkerheten anses som dårlig. Vi skal gjøre busstilbudet i området mer attraktivt, gjøre bussen mer effektiv og skape bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter.

I dag er det ingen kryssingsmulighet på veien ved holdeplassen Kroken senteret/Anton Borchs veg.

Forholdene i dag er slitasjepreget, uoversiktlig og dårlig tilrettelagt for de som må bytte buss i området. Det er manglende fortau og dårlige forhold for på- og avstigning. Trafikksikkerheten anses som dårlig.

Vi skal etablere et godt bussknutepunkt som kobler både bybusser, distriktbusser og skolebuss. Vi skal tilrettelegge for enklere bussbytte, effektivisere bussen og øke trafikksikkerheten, samt bygge et bedre kryssområde.

Tiltaket omfatter også bedre skilting og merking, samt sanntidsinformasjon på holdeplass.