Hopp til hovedinnhold
Buss ved holdeplass i Tromsø sentrum.

Sentrumsterminal for buss

Sammendrag

Forbedring av holdeplasser for buss i Tromsø sentrum, samt etablering av ny bussterminal i sentrum.

  • Dagens sentrumsterminal består av mange, spredte holdeplasser som gjør det utfordrende både å finne fram og å bytte buss.
  • Sentrum er også dårlig tilrettelagt for gående og syklende.

  • Tiltaket omfatter etablering av høystandard holdeplasser i Tromsø sentrum. En av disse vil få betegnelsen byterminal, og vil være det sentrale knutepunktet i Tromsø sentrum.
  • Alle holdeplassene etableres som gateterminaler, det vil si at bussene har holdeplasser i gatenettet.
  • Opprusting av fortau og tilrettelegging for syklister.
  • Opprusting av bruhodekrysset.

  • Bedre framkommelighet for buss, gående og syklister.
  • Bedre trafikksikkerheten.
  • Et mer oversiktlig og tilgjengelig busstilbud som gjør det enklere, raskere og bedre å reise til eller fra Tromsø sentrum.
  • Enklere overgangsmuligheter for de som må bytte buss i sentrum.

Det planlegges oppstart i perioden 2023-2024.