Hopp til hovedinnhold
Buss i Sykehusvegen

Sykehusvegen og Klokkargårdsbakken

Sammendrag

Vi skal gjøre det tryggere, enklere og mer attraktivt å benytte buss, sykkel og gange langs Sykehusvegen og Klokkargårdsbakken.

Området preges av kø i rushtid. Kø som også bussene og nødetatene står i. Det er behov for å bedre framkommelighet samt bedre forhold for kryssing av veien for fotgjengere og syklister.

  • Flere typer tiltak er under vurdering. Alternative trasévalg for buss vurderes som en del av dette.
  • Bygge bedre overgangsfelt for fotgjengere og syklister. ​
  • Utbedre krysset Sykehusvegen/Hansine Hansens veg.

  • Bedre fremkommelighet for buss.
  • Bedre fremkommelighet for gående og syklende.