Hopp til hovedinnhold
Fortau og vei på Slettaelva timoteivegen

Utbedre fortau

Sammendrag

Noen boligområder på Tromsøya og i Tromsdalen har smale boliggater uten fortau eller egen tilrettelegging for gående.

Eldre boligområder på Tromsøya og i Tromsdalen har smale boliggater uten fortau eller egen tilrettelegging for gående. Tiltaket har vært utredet som del av kommunalt veinett og trafikksikkerhetsanalyser.

Utbedre fortau langs flere veier i Tromsø.

  • Bedre gangtilgjengelighet til holdeplasser.
  • Økt trafikksikkerhet.