Hopp til hovedinnhold

Utvidelse bybussområdet

Sammendrag

Innfartsparkeringer skal gjøre det mulig for de som bor utenfor byområdet å koble seg på bybusstilbudet. Dette vil skape flere bussreiser og redusere personbiltrafikken. Vi skal utvide bybussområdet og etablere innfartsparkering.

I dag er det ikke parkeringsmuligheter for de som bor utenfor byområdet. Mange pendlere som i dag kjører inn til byen har ytret ønske om innfartsparkeringer for så å reise videre med buss til sitt arbeidssted. Vi skal derfor utvide bybusstilbudet på fastlandet sør til Tromsøsvingen og etablere innfartsparkering i området.

Vi skal utvide bybusstilbudet til Tromsøsvingen, og etablere innfartsparkering ved endepunktet for bybussen. Innfartsparkering skal primært gi trafikanter som bor utenfor det nære byområdet, tilgang til høyfrekvent busstilbud med bruk av bil fram til busstilbudet.

Buss blir et alternativ for flere av de som bor utenfor de nære byområdene. Innfartsparkering kan også benyttes av deg som ønsker å samkjøre med bil.

Det er foreløpig ikke bestemt nøyaktig hvor endepunktet for bybussen og bybussinnfartsparkeringen skal lokaliseres. Vi gjør derfor oppmerksom på at prosjektet i kartet over en gitt en midlertidig plassering ved avkjøring til Berg.