Tenk Tromsø - organisasjon

Tenk Tromsø ledes av en styringsgruppe som består av de tre partene; Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen.

Et sekretariat sørger for å koordinere og administrere prosjektet, mens fagpersoner fra de tre samarbeidspartnerne gjennom en rekke prosjektgrupper sørger for å utvikle de gode løsningene.

Styringsgruppen er prosjektets øverste beslutningsorgan og består av hovedmedlemmer, varamedlemmer og observatører. Både hoved- og varamedlemmer stiller i styringsgruppemøtene.

Hovedmedlemmer:

  • Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø kommune (leder).
  • Agnete Masternes Hanssen, fylkesråd for samferdsel (nestleder).
  • Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør Statens Vegvesen.

Varamedlemmer:

  • Tromsø kommune: Tone Marie Myklevoll (Ap), leder i kommune- og byutviklingsutvalg i Tromsø.
  • Statens vegvesen: Unni Gifstad, avdelingsdirektør Transport og samfunn nord.
  • Troms og Finnmark fylkeskommune: Medlemmet skal utnevnes av Fylkesrådet.

Observatører i styringsgruppemøtene:

  • Statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker.
  • Leder av hovedutvalg for miljø, klima og samferdsel i Tromsø kommune, Barbara Vögele.

Sekretariatet ledes av Veronica Wiik, og består av controller Merethe Drivdal og en kommunikasjonsrådgiver under tilsettelse.

Kontakt Tenk Tromsø ved spørsmål.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.