Hopp til hovedinnhold

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet er en fireårig arbeidsplan for Tenk Tromsø sin prosjektportefølje. Handlingsprogrammet viser hvilke prosjekter og tiltak som er prioritert i kommende fireårige periode. Det viser også hvordan prioriterte prosjekter er planlagt finansiert.

Selv om Handlingsprogrammet er fireårig, så justeres det årlig slik at vi kan justere aktivitetsnivået på en måte som sikrer best mulig måloppnåelse, og som sikrer at budsjetterte kostnader tilpasses forventede inntekter i det enkelte år, og for handlingsprogrammets fireårige periode.

Handlingsprogrammet vedtas i Styringsgruppen før det sendes til behandling i Kommunestyret og Fylkestinget.

.