Hva er et handlingsprogram?

Vårt handlingsprogrammet er en fireårig arbeidsplan.

Handlingsprogrammet viser hvilke prosjekter og tiltak (bypakkens prosjektportefølje) som er prioritert i kommende fireårige periode. Det viser også hvordan prioriterte prosjekter er planlagt finansiert.

Selv om Handlingsprogrammet er fireårig, så justeres det årlig slik at vi kan justere aktiviteten i bypakken på en måte som sikrer best mulig måloppnåelse, og som sikrer at budsjetterte kostnader tilpasses forventede inntekter i det enkelte år, og for handlingsprogrammets fireårige periode.

Handlingsprogrammet vedtas i Styringsgruppen for Bypakke Tenk Tromsø før det sendes til behandling i Kommunestyret og Fylkestinget.