Tryggere skoleveg på Bjerkaker

I dag feirer vi nye trafikksikkerhetstiltak i Bjerkaker skolekrets. Vi er i ferd med å ferdigstille flere tiltak for trafikksikkerhet på Bjerkaker skole, som skal gjøre det tryggere for barn og voksne som ferdes til og fra skolen.

Bjerkaker skole refleksvest barn

Tryggere skoleveg på Bjerkaker

I dag feirer vi nye trafikksikkerhetstiltak i Bjerkaker skolekrets. Vi er i ferd med å ferdigstille flere tiltak for trafikksikkerhet på Bjerkaker skole, som skal gjøre det tryggere for barn og voksne som ferdes til og fra skolen.

Siste oppdatering 15. sep 2023, kl. 13:53

Publisert 15. sep 2023

For å markere tiltaket, feiret vi i dag med boller og saft på Bjerkaker skole. Tilstede på markering var rektor, FAU-leder og skolebarn, prosjektledere, byggherre og representanter for styringsgruppen og sekretariatet i Tenk Tromsø. Under åpningsmarkeringen sa Barbara Vögele på vegne av styringsgruppen:

- Målet med prosjekt Tryggere skoleveg er å gjøre det tryggere å gå og sykle til skolen, men tiltakene gjør det også tryggere for de som må kjøre til skolen. Dette er rett og slett et vinn-vinn-vinn prosjekt.

Hvordan er det blitt tryggere?

Gjennom tryggere avslippssoner på skolens parkeringsområde bidrar vi til Bjerkaker skole sin «hjertesone». En hjertesone er en definert sone rundt skolen, hvor det i hovedsak skal være bilfritt innenfor. Hjertesoner utformes gjennom en blanding av fysiske tiltak og holdningsskapende arbeid, som bidrar til å gjøre området rundt skolen tryggere for elevene, basert på hvordan vi ferdes ved skolen.

Noen av tiltakene som skal gi Bjerkaker skole tryggere skolevei er:

 • Økt, forbedret og forsterket belysningen rundt skolens parkering, og opp mot skoleområdet. Dette gir tryggere og mer oversiktlige trafikkforhold i mørket.
 • Skolens parkeringsområde får markerte avslippssoner med direkte ankomst til skoleområdet – sånn at barna som blir levert og hentet i bil får en tryggere av- og påstigning - og sånn at barn som ferdes til fots eller på sykkel får et tryggere skoleområde
 • Skolens parkeringsområde er omgjort for å unngå snu- og ryggesituasjoner ved gjennomkjøring, ved å legge tilgang til gjennomkjøring fra Strandvegen og ut Sørems veg. Dette gir bedre oversikt og smidigere kjøremønster.
 • Vi bygger nytt gjerde mellom skoleområdet og parkeringsområdet for å trygge skolebarna
 • Vi skal etablere en tydelig sti fra avslippssonen og opp mot skolen.

Det gjenstår fremdeles noe arbeid før tiltaket er helt ferdigstilt. Parkeringsplassen merkes i løpet av dagen i dag. Vi skal sette opp et gjerde mellom parkeringsplassen og skoleområdet, ferdigstille stien opp til skoleområdet, og få på plass belysning. Alt dette skal bidra til økt sikkerhet.

Hvordan kan du bidra til at tiltakene fungerer best mulig?

Vi bygger infrastruktur som tilrettelegger for tryggere skoleveg, og du kan bidra til økt trafikksikkerhet for de myke trafikantene ved å bruke den riktig:

 • Bruk gjennomkjøringen inn fra Strandvegen og ut ved Sørems veg
 • Ved av – og påstiging skal du som sjåfør benytte deg av den markerte sonen for avslippsparkering.
 • Tenk på hvordan dine parkeringsrutiner påvirker trafikksikkerheten. Når de første som kommer parkerer innerst, og de neste som kommer fyller plassen utover etter hvert som det kommer flere biler, så blir situasjonen mer forutsigbar og oversiktlig både for gående, syklende og bilister.
 • Når alle som parkerer rygger bilen inn til parkering, blir parkeringen mer forutsigbar for alle, og det blir tryggere når du skal kjøre ut igjen ved Sørems veg

Vi kan alle bidra til å omgjøre området rundt skoler tryggere ved å tenke gjennom hvordan vi ferdes i skoleområdet. Vi kan alle være gode forbilder og bidra til at det etableres gode vaner for ferdsel rundt skoler. Du kan lære mer om hjertesoner rundt skoler på Trygg Trafikk sine nettsider.

Barn Bjerkaker skole boller og saft
Sofie, Otelia, Hannah, Freslam, Frida, Sara og de andre barna fra Bjerkaker skole feiret tryggere skoleveg med boller og saft

Hvordan påvirker dette skolen?

Rektor ved Bjerkaker skole Berit Grindstein er veldig fornøyd med utbedringene som gjøres.

- Jeg har i flere år vært bekymret for at det skal skje en ulykke i dette området, og er takknemlig for det gjøres oppgraderinger for å trygge skolevegen til barna på Bjerkaker skole.

På skolen gleder de seg over bedre belysning nå som det går mot mørketid, og gleder seg over mer oversiktlige trafikkforhold på skolen.

Bjerkaker skole, Frode Nilsen fra Stig Kristiansen AS, Roger Kåre Ramstad Fra HRP AS, Prosjektleder Geir Harald Bangsund, FAU-leder Helle Kristin Olsen, rektor Berit Grindstein
Frode Nilsen fra Maskinentreprenør Stig Kristiansen AS, Roger Kåre Ramstad fra HRP AS, prosjektleder Geir Harald Bangsund, FAU-leder Helle Kristin Olsen, rektor Berit Grindstein

På vegne av styringsgruppen i Tenk Tromsø uttrykte Barbara Vögele stor glede over at tiltaket på Bjerkaker skole. Trygg skolevei er viktig for alle, og utbedringene vil være til stor glede for alle som ferdes i området.

Åpning bjerkaker skole Barbara Vogele
Rektor Berit Grindstein, leder av sekretariatet for Tenk Tromsø Veronica Wiik, Representant for styringsgruppen i Tenk Tromsø Barbara Vögele og skolebarn ved Bjerkaker skole

På nettsiden til Tenk Tromsø kan du lese mer om prosjekt Tryggere Skolevei

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.