– Vi er glade for at skolen blir sett og hørt

Rektoren er fornøyd med at det nå blir tryggere og enklere å gå, sykle og ta buss ved Stakkevollan skole.

Nordøyvegen med gravemaskin, byggegjerder og innfelt bilde av rektor ved Stakkevollan skole

– Vi er glade for at skolen blir sett og hørt

Rektoren er fornøyd med at det nå blir tryggere og enklere å gå, sykle og ta buss ved Stakkevollan skole.

Siste oppdatering 14. sep 2023, kl. 9:56

Publisert 03. jul 2023

Vi er godt i gang med utbedringer langs Nordøyvegen på Stakkevollan. Området er en del av skoleveien til Stakkevollan skole og har lenge vært utrygg for barn og voksne som ferdes til og fra skolen.

Rektor Eva Lill Høgås, har jobbet mye med å få satt skoleveien på dagsorden.

– Stakkevollan skole har, sammen med FAU og Stakkevollan velforening, i flere år hatt fokus på å skape en tryggere skolevei for barna. Bakgrunnen for dette er at vi har en skolevei med mye tungtrafikk og ferdsel til og fra borettslagene, sier hun.

Hun beskriver utfordringene som store.

Rektor ved Stakkevollan skole, Eva-Lill Høgås. Foto: Privat

– En del av elevene kommer til skolen med rutebuss og har behov for å krysse veien for å komme seg til og fra skolen. Den største utfordringen er at skoleveien på enkelte plasser er for smal til at to busser kan møtes, med den konsekvensen av at bussene må kjøre opp på fortauet for å passere hverandre. Det er det samme fortauet skoleelevene bruker for å komme seg til skolen, forklarer Høgås.

Det er også utfordringer med kryssing av veien, mener hun.

– Den andre store utfordringen ser jeg daglig fra kontorvinduet mitt, når elevene som har ankommet skolen med buss skal krysse veien samtidig som det går rutebusser og annen trafikk forbi. Noen ganger stopper ikke bilene for barna, kanskje for at de yngste ikke synes så godt.

Et godt prosjekt

Høgås er glad for at tiltakene langs Nordøyvegen nå er i gang.

– Vi er glade for at skolen er blitt sett og hørt i beskrivelsene av utfordringene vi har stått overfor. Skoleveien ved Stakkevollan skole blir nå utvidet slik at to busser kan møtes uten å kjøre på fortau og det blir tydeligere overganger ved busstoppene med belysning, som gjør at barna sees bedre i mørket. For foreldrene og barn vil denne utbedringen bidra til å skape en tryggere skolehverdag uten bekymringer rundt skoleveien, der fokuset på skolen kan dreie seg om lek og læring.

Rektoren mener Tenk Tromsø-prosjektet er viktig for både trygghet og folkehelse.

– Å sikre gode og trygge skoleveier for barna er et viktig og anerkjennende tiltak, blant annet fordi å motivere til å gå eller sykle til skolen er både tryggere med tanke på mindre biltrafikk rundt skolen og det er helsefremmende med økt fysisk aktivitet. Det er derfor spesielt gledelig at alle skolekretsene i Tromsø er tatt med i dette prosjektet, sier hun.

– Et løft for hele området

Tiltakene gjøres som en del av prosjektet Tryggere skolevei, som har som mål å få flere til å gå og sykle til og fra skolene i Tromsø. Prosjektet strekker seg over alle skolekretsene i byen og tiltakene utføres fortløpende i bypakkens prosjektperiode.

– Trygge skoleveier er en stor og viktig del av Bypakke Tenk Tromsø. Det er viktig å ha fokus på sikkerheten til barna våre. Å legge til rette for at barn og voksne lett kan ta trygge og sunne valg på sine hverdagsreiser er det bypakken handler om, sier leder av hovedutvalg for kommune- og byutvikling, Tone Marie Myklevoll (Ap).

Stakkevollan er et område hvor det ferdes mange mye trafikanter, og Myklevoll er fornøyd med at tiltakene nå er igangsatt.

– Dette er et område som er mye brukt av myke trafikanter som blant annet skal til og fra skole, barnehage og populære friluftsområder. Dette blir et løft for hele området, og jeg er veldig glad for at det er så høyt prioritert i pakken, sier hun.

Mange velger buss

Det er rundt 300 bussavganger til og fra Stakkevollan hver dag, og årlig er det cirka 800 000 av- og påstigninger. Med andre ord, er det mange som velger buss i dette området.

Nå er vi altså i gang med å gjøre det tryggere og mer effektivt å ta buss til og fra Stakkevollan. Veien utvides og holdeplassen Stakkevollan skole flyttes til flatere terreng, for å bedre fremkommeligheten. I tillegg blir det opprettet trygg kryssing av veien ved skolen.

Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap), mener tiltakene som nå utføres er bra for flere trafikanter.

– Det er kjempefint at prosjektet nå er i gang med anleggsarbeidene langs Nordøyvegen. Tiltakene vil komme til gode både bussreisende og gående i området. Det er gledelig at vi i Tenk Tromsø samarbeider om dette, sier hun.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.