Hopp til hovedinnhold
Tre jenter på skolevei

Tryggere skolevei

Sammendrag

Vi skal gjøre det enklere og tryggere for skolebarn å gå eller sykle til skolen, med konkrete tiltak i alle 20 skolekretsene i Tromsø.

Dette skal vi gjøre

  • Utbedring eller etablering av fortau, krysningspunkter, busstopp og belysning.
  • Fartsreduserende tiltak, skilting og etablering av gangfelt.
  • Sørge for gode snuplasser og parkering - for de som er avhengig av bil. 

Hvor skal det skje?

Det vil bli utført utbedrende tiltak i alle de 20 skolekretsene for barneskolene i Tromsø kommune.

Når skal det skje?

Arbeidet startet i juni 2022, og det er allerede gjort tiltak ved åtte skolekretser. Utbedringene vil foregå gjennom hele prosjektperioden.