Tryggere hverdag for barna i Sjømannsbyen barnehage

Nå er det blitt tryggere for barna å dra til og fra barnehagen på Mortensnes. Barnehagen har fått bedre belysning, nytt fortau, samt tryggere parkering for leverings- og hentesituasjoner.

Sjømannsbyen barnehage fortau belysning parkering refleks

Tryggere hverdag for barna i Sjømannsbyen barnehage

Nå er det blitt tryggere for barna å dra til og fra barnehagen på Mortensnes. Barnehagen har fått bedre belysning, nytt fortau, samt tryggere parkering for leverings- og hentesituasjoner.

Siste oppdatering 23. okt 2023, kl. 15:37

Publisert 14. okt 2023

Sjømannsbyen barnehage har en base som ivaretar samisk språk, kultur og levesett, og to baser som er for norsktalende barn. Barna er ofte på tur i nærområdet og bruker naturen i formidlingen av norske og samiske kulturer og tradisjoner. Barna lærer også mye om trafikksikkerhet når de er på tur.

– Barna lærer mye om trafikk i sine hverdagsopplevelser. Det er viktig for deres læring at vi tilrettelegger for gode vaner – gjennom å tilrettelegge for gode og trygge forhold både for barna og for de voksne. Det sier fagleder Wenche Pettersen.

Vi feiret en tryggere hverdag med boller og reflekser til barna.

Hvilke tiltak har vi gjort rundt barnehagen?

  • Forsterket belysning fra Mortensnesvegen ned til barnehagen.
  • Fortau fra Mortensnesvegen ned til barnehagen
  • Ny parkering for ansatte, slik at de ikke bruker avslippsparkeringen.
  • Oppmerking av ansattparkering

Bedre belysning gir økt trygghet for barna, og bidrar til å forsterke tryggheten for både barna og bilistene. Nytt fortau gjør det tryggere for barna å gå mellom avslippsparkeringen og ned til barnehagen.

Den nye parkeringen for ansatte bidrar til tryggere leverings- og hentesituasjoner. Når de ansatte har en egen parkeringsplass, blir det frigitt parkeringsplasser på det egnede parkeringsområdet for foreldrene. Dette bidrar til at man unngår at foreldre kjører ned mot barnehagen, der det ikke er egnede snuplasser.

Pettersen er veldig fornøyd med med trafikksikkerhetstiltakene rundt barnehagen.

– Det har tidligere vært uheldige tilfeller med rygging og snuing midt i adkomstvegen til barnehagen på grunn av parkeringskapasiteten. Det har også vært veldig mørkt ned mot barnehagen. Nå blir barna synligere, leverings- og hentesituasjonen blir mye tryggere, og fortauet gir oss en trygg adkomst til barnehagen.

Hvordan kan du bidra til at tiltakene fungerer best mulig?

Vi bygger infrastruktur som tilrettelegger for tryggere ferdsel, og alle kan bidra til økt trafikksikkerhet for de myke trafikantene ved å bruke den riktig:

  • Det oppfordres til å levere uten bil når man kan
  • Foreldre skal bruke parkeringen i Mortensnesvegen ovenfor barnehagen i bringe- og hentesituasjoner med bil
  • Markerte soner for parkering bidrar til en tryggere og mer oversiktlig parkeringssituasjon
  • Når skilting følges bidrar det til en forutsigbar parkeringssituasjon
  • Når de ansatte rygger bilen inn til deres parkeringsområde, blir parkeringen mer forutsigbar for alle, og det blir tryggere når de skal kjøre ut igjen

Fagleder Wenche Pettersen, er opptatt av de voksnes ansvar når de beveger seg i nærområdet til barnehagen i bil.

– Barna opplever trafikk på vei til og fra barnehagen, og de erfarer trafikk gjennom observasjon av hva de voksne gjør. Derfor er det så viktig at vi voksne er gode rollemodeller for de minste og mykeste trafikantene.

Vi kan alle bidra til å omgjøre områdene rundt barnehager og skoler tryggere ved å tenke gjennom hvordan vi ferdes i disse områdene. Vi kan alle være gode forbilder og bidra til at det etableres gode vaner for ferdsel rundt barnehager.

Sjømannsbyen barnehage tiltak fortau lys parkering 2

Hvorfor har vi valgt akkurat disse tiltakene?

Tiltakene er et resultat av kartleggingsarbeid av trafikksikkerheten i området, og barnehagen har medvirket til å utforme trafikksikkerhetstiltak i området.

Her kan du lese mer om prosjekt «Tryggere Skolevei» og trafikksikkerhetsrapporten som vi jobber ut fra. På nettsiden vår kan du også lese mer om de ulike tiltakene vi allerede har gjort i ulike skolekretser.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.