Viktig informasjon om gang- og sykkelveier i Giæverbukta

Viktig info til deg som ferdes i Giæverbukta til fots, på sykkel, med buss og med bil

Giæverbukta bussterminal dekkduk

Viktig informasjon om gang- og sykkelveier i Giæverbukta

Viktig info til deg som ferdes i Giæverbukta til fots, på sykkel, med buss og med bil

Siste oppdatering 11. okt 2023, kl. 9:22

Publisert 10. okt 2023

Giæverbukta bussterminal bygges om. Det gjennomføres nå midlertidige tilrettelegging for at alle skal kunne ferdes trygt og effektiv i området i byggefasen.

Nye gang- og sykkelveier

Gang- og sykkelveiene rundt Giæverbukta er lagt om, fra om med 10 oktober 2023, mens vi bygger ny kollektivterminal. Under ser du kart som viser hvor du trygt kan sykle eller gå mens vi bygger om.

Husk på:

  • at det bare finnes én adkomst til og fra bussene (se 3 tall i kartet)
  • at adkomsten til K1 og bussterminalen fra undergangen ved rundkjøringa er stengt.
  • at gang- og sykkelvegen langs Erling Kjeldsens veg, er stengt der anleggsområdet starter.
Kart omkjøring Giæverbukta

Sett av mer tid til din reise

Fotgjengere må belage seg på å bruke fem-seks minutter lengere tid enn i dag på ruta forbi terminalen. Bussreisende bør også beregne noe mer tid ved besøk på Jekta eller til og fra andre tilbud i området.

Bilister bes være OBS

Omleggingen av gang- og sykkelstiene i Giæverbukta medfører at gang- og sykkelveien fra Tromsø Lufthavn (som før gikk under Ringvegen) vil krysse den sterkt trafikkerte Ringvegen.

For å sikre de myke trafikantene, er det innført flere trafikksikkerhetstiltak i Ringveien. Hensikten er å unngå ulykker og farlige situasjoner.

Bilister bes være OBS på de nye trafikksikkerhetstiltakene

  • Hastigheten for alle kjørende skiltes ned til 30 km/t.
  • Det er forbudt for El-biler å bruke kollektivfeltet.
  • Det legges et oppbygd gangfelt over Ringvegen - mellom rundkjøringen til Jekta og rundkjøringen til K1 Storhandel (se vedlagt kart).
  • Det nye gangsfeltet blir ekstra godt opplyst.

Statens vegvesen ber spesielt bilistene om å være våken og følge skiltingen. I tett trafikk eller når store kjøretøy hindrer fri sikt, kan fotgjengere være vanskelig å se. Særlig nå i den mørke årstiden. 

Hvorfor endrer vi gang- og sykkelveien?

Omleggingen av gang- og sykkelvegene er helt nødvendig til for å kunne bygge ny bussterminal i Giæverbukta.

Nord-Norges største kollektivknutepunkt, med over 760 daglige bussavganger, skal bli tryggere, raskere og varmere for alle bussreisende, samt bidra til bedre fremkommelighet for alle trafikanter i området.

Under ombyggingen er målet at busstrafikken skal gå tilnærmet normalt uten store forsinkelser. Det til tross for at bussterminalen er Nord-Norges største med over en million reisende årlig. For å få til dette på en trygg måte er vi avhengig av å lose fotgjengere og syklister rundt anleggsområdet, og få busspassasjerene gjennom én skjermet korridor.

Tiltakene vil vare til den nye terminalen åpner seint i 2024.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.