Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon av ny bussterminal i Giæverbukta retning sør-vest

Ny bussterminal i Giæverbukta

Sammendrag

Nord-Norges største kollektivterminal, Giæverbukta bussterminal, skal bli tryggere og mer effektiv for alle.

Den nye bussterminalen vil redusere reisetiden og gjøre reisen enklere og mer trafikksikker.

Arbeidet ble lyst ut januar 2023, med planlagt kontraktinngåelse juni 2023. Vi begynner deretter ombyggingen i løpet av sommeren. Den nye bussterminalen skal være ferdig høsten 2024.

Av- og påstigning skal bli enklere og tryggere. Dette gjør bussreiser enda mer tilgjengelig for alle som vil reise kollektivt.

Sentralt i dette arbeidet er å bygge en universelt utformet publikumsøy der du går på og av bussene. Det er også her du bytter fra en buss til en annen.

Publikumsøya gjør bussterminalen langt mer trafikksikker og den blir tilgjengelig for alle.

Vi skal bygge ny inn- og utkjøring på bussterminalen. Dette sparer bussene for mye unødvendig kjøring, og hver busstur vil ta kortere tid.

Slik ser konseptskissene ut