Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon av ny bussterminal i Giæverbukta retning sør-vest

Ny bussterminal i Giæverbukta

Sammendrag

Nord-Norges største kollektivterminal, Giæverbukta bussterminal, skal bli tryggere og mer effektiv for alle.

Første spadetak gikk i jorda 22 august 2023. I anleggsfasen gjennomføres det midlertidige tiltak for å tilrettelegge for at alle skal kunne ferdes trygt og effektiv i området mens vi bygger.

Se video: slik blir den nye terminalen

Midlertidige tiltak i anleggsfasen:

  • Gang- og sykkelveiene rundt Giæverbukta er lagt om fra om med 10 oktober 2023.
  • Det nordre kjørefeltet i Erling Kjeldsens veg vil periodevis være stengt mellom nov. 2023 og mai 2024.

Den nye bussterminalen vil redusere reisetiden og gjøre reisen enklere og mer trafikksikker. Den nye bussterminalen skal være ferdig før jul 2024.

Første spadetak gikk i jorda 22 august 2023. Den nye bussterminalen skal være ferdig før jul i 2024. Terminalen skal være i bruk og bussene skal gå tilnærmet som normalt gjennom hele anleggsperioden.

Av- og påstigning skal bli enklere og tryggere. Dette gjør bussreiser enda mer tilgjengelig for alle som vil reise kollektivt.

Sentralt i dette arbeidet er å bygge en stor universelt utformet publikumsøy der du går på og av bussene, i stedet for ni små øyer der bussene stopper i dag. Publikumsøya får to lukkede venteområder og ett toalettbygg, begge tilrettelagt for reisende med spesielle behov (universelt utformet). På øya kan de reisende bytte buss uten å måtte krysse andre bussers kjørebane slik de må i dag. Adkomst til alle busstoppene vil skje fra én overgang, og man må altså bare krysse ett kjørefelt inne på terminalen.

Publikumsøya gjør bussterminalen langt mer trafikksikker og den blir tilgjengelig for alle.

Vi skal bygge ny inn- og utkjøring på bussterminalen. I dag må bussene kjøre via flere rundkjøringer hver gang de er innom terminalen. Ny løsning for inn- og utkjøring sparer bussene for mye unødvendig kjøring, og hver busstur vil ta kortere tid. Løsningene bidrar også til redusert utslipp fordi bussene vil kjøre totalt 40.000 kilometer mindre hvert år. I tillegg vil langt færre busser passere rundkjøringene i den sterkt trafikkerte Ringvegen og slik bidra til bedre trafikkfly.

Slik ser konseptskissene ut