Tenk skolevei

Tryggere skolevei for de mykeste trafikantene er en stor og viktig del av Tenk Tromsø. Vi har prioritert skolevei høyt disse første årene i Tenk Tromsø, og vi har allerede gjennomført store og små tiltak i 11 ulike skolekretser.

Barn på sykkel i overgangsfelt

Tenk skolevei

Tryggere skolevei for de mykeste trafikantene er en stor og viktig del av Tenk Tromsø. Vi har prioritert skolevei høyt disse første årene i Tenk Tromsø, og vi har allerede gjennomført store og små tiltak i 11 ulike skolekretser.

Siste oppdatering 29. nov 2023, kl. 13:30

Publisert 27. nov 2023

Dette har vi fått til gjennom å prioritere bompengene til trafikksikkerhetstiltak for de mykeste trafikantene i de første årene av Tenk Tromsø.

-- Å legge til rette for at barn og voksne lett kan ta trygge og miljøvennlige valg på sine hverdagsreiser er det Tenk Tromsø handler om. Det sier ordfører Gunnar Wilhelmsen som også sitter i styringsgruppen i Tenk Tromsø.

Over 2500 barn i elleve ulike skolekretser har fått en tryggere hverdag på vei til og fra skolen og barnehagen.

Skolebarn skolesekk trafikk

Hva slags tiltak har vi gjennomført?

Vi har bygget 2 560 meter fortau.

Vi har etablert krysningspunkter på skoleveien med forsterket belysning, og vi har oppgradert snarveier til skolen.

Vi har strammet opp kryss, sånn at det skal bli mer oversiktlige forhold ved krysning av vei.

Vi har etablert fartsreduserende tiltak med fartshumper, opphøyde krysning med forsterket belysning og taktil oppmerking. Busstopp tilknyttet skole er utbedret.

Vi har etablert «kiss and ride» avslippssoner med forsterket belysning, sånn at det skal bli tryggere for de som må bruke bil, samt tryggere for de myke trafikantene som må passere skolens og barnehagens parkeringsområde.

Vi har etablert gode snuplasser og parkering, sånn at det blir tryggere for alle i områder med både bilkjøring og myke trafikanter.

De gjennomførte tiltakene bidrar til tryggere vei til skolen, og til trygge hjertesoner rundt skolene.

Hvor har vi bygget tryggere skolevei?

Vi har gjennomført små og store tiltak i 11 ulike skolekretser hittil i Tenk Tromsø.

 • Bjerkaker skolekrets
 • Hamna skolekrets
 • Krokelvdalen skolekrets
 • Lunheim skolekrets
 • Mortensnes skolekrets
 • Selnes skolekrets
 • Slettaelva skolekrets
 • Solneset skolekrets
 • Stakkevollan skolekrets
 • Storelva skolekrets
 • Workinnmarka skolekrets

Når vi avslutter et deltiltak i en skolekrets, så betyr ikke dette nødvendigvis at vi anser oss som ferdig i denne skolekretsen. Vi ønsker å fordele innsatsen mellom alle skolekretsene i Tromsø, og jobber oss derfor gjennom flest mulige høyt prioriterte trafikksikkerhetstiltak i flest mulig skolekretser, innenfor de rammene vi har.

Hvordan jobber vi med tryggere skolevei fremover?

Vi jobber nå med å modne og detaljprosjektere enda flere tiltak i "Tryggere skoleveg" til gjennomføring i 2024 og 2025.

Arbeidet som utføres er et resultat av kartleggingsarbeid av trafikksikkerhet i alle skolekretsene i Tromsø. Rapporten fra 2019 kartlegger trafikksikkerheten i skolekretsene, og gir forslag til aktuelle tiltak ved hver skole, samt en prioritering av aktuelle tiltak for hver skolekrets. Rapporten er laget med medvirkning fra hver enkelt skole, der den enkelte skole og FAU har fått anledning til å uttale seg om trafikksikkerheten i skoleområdet.

I hver skolekrets finnes det mange kartlagte utfordringer. Vi jobber oss gjennom de ulike skolekretsene, og forsøker å gjennomføre de høyst prioriterte tiltakene i alle skolekretsene. Det kan likevel være tiltak som er høyt prioritert, men som er utfordrende å bygge uten et lengre forarbeid, og vi plukker derfor ut delprosjekt som er mulig å bygge innenfor de rammene vi har. Denne vurderingen skjer hvert år, og hvert år gjennomfører vi delprosjekter, samtidig som vi jobber med modning av øvrige prosjekter, sånn at vi er klare til å gjennomføre flere tiltak i de kommende årene.

Prosjekt Tryggere Skoleveg er et høyt prioritert prosjekt i Tenk Tromsø. Prosjektene i Tenk Tromsø gjennomføres i byvekstavtalesamarbeidet mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og innbyggerne i Tromsø.

Far og sønn går på nyetablert gangvei
Kobbevegen Selnes skole
Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.