Tryggere skolevei rundt Slettaelva skole

Nå er det tryggere og enklere å ferdes til fots og på sykkel for de myke trafikantene ved Slettaelva skole og Karveslettlia barnehage - og for alle de myke trafikanter i området rundt Slettaelva.

Fortau og vei på Slettaelva timoteivegen

Tryggere skolevei rundt Slettaelva skole

Nå er det tryggere og enklere å ferdes til fots og på sykkel for de myke trafikantene ved Slettaelva skole og Karveslettlia barnehage - og for alle de myke trafikanter i området rundt Slettaelva.

Siste oppdatering 09. nov 2023, kl. 13:01

Publisert 08. nov 2023

Det er mange barn som ferdes i området rundt Slettaelva skole. Skolen har om lag 200 elever, og Karveslettlia Barnehage har om lag 80 barn i alderen 0-5 år.

Både skoleelevene, barnehagebarna og de mange andre innbyggerne som bruker skolens og barnehagens utendørs fasiliteter på fritida, har behov for trygg og enkel ferdsel i området. Slettaelva skoles lokaler brukes også som forsamlingshus og til arrangementer for lokalbefolkningen, og det er viktig for bydelen at innbyggerne kan ferdes trygt i området.

Onsdag 8 november samlet vi elever og rektor ved Slettaelva skole, entreprenør Stig Kristiansen, byggherre Tromsø kommune, sammen med varaordfører Sigrid Bjørnhaug Hammer på vegne av styringsgruppa i Tenk Tromsø, for å snakke om trafikksikkerhet og tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtransport.

Sekretariatsleder Tenk Tromsø Veronica Wiik, varaordfører Sigrid Bjørnhaug Hammer, prosjektleder Geir Harald Bangsund og barn fra Slettaelva skole

Varaordfører Sigrid Bjørnhaug Hammer snakket med barna om trafikksikkerhet, og snakket om hvorfor Tenk Tromsø prioriterer arbeidet med Tryggere skolevei så høyt:

-- Vi syns det er kjempeviktig å sikre at barna kan komme seg trygt frem når de går og sykler. Dersom vi skal få flere av de voksne til reise til fots, på sykkel og med kollektiv, så må først sikre at barna kan gå og sykle trygt til skolen - slik at foreldende slipper å kjøre barna til skolen.

Hun fortalte også om at det hittil er laget tryggere skoleveier for over 2 500 barn i elleve ulike skolekretser gjennom prosjektet "Tryggere skolevei".

Det syns barna var veldig bra - og de syns det var viktig at barna ble prioritert, og ikke bare de voksne.

Hvilke tiltak har vi gjort rundt Slettaelva skole?

I 2022 og 2023 har vi gjort store utbedringer i Einevegen, Firkløvervegen, Timoteivegen og Karveslettvegen – for å skape bedre og tryggere fremkommelighet for alle som ferdes i området.  Veiene vi har jobbet i hadde identifiserte trafikksikkerhetsutfordringer i kartleggingsarbeidet (link) utført av Tromsø kommune i samarbeid med skolen og FAU.

 • Breddeutvidet fortau til 3 meter bredde langs Einevegen til Karveslettvegen i 170 meter lengde
 • Reasfaltert 170 meter av Einevegen
 • Krysning over Kittistien
 • Grøfterensk og skifte av sluker langs hele tiltaket
 • Nytt fortau med krysning til gang- og sykkelvei Firkløvervegen
 • Oppgradert eksisterende belysning, flyttet to master
 • Etablert krysningspunkt fra Einevegen til Karveslettvegen med intensivbelysning og taktil merking
 • Etablert nytt fortau med bredde 3 meter langs østlig side av Timoteivegen, fra Karveslettvegen til gangveg som fører ned til oversiden av skolen, ca. 110 meter
 • Reetablert eksisterende fartshump som opphevet fotgjengerovergang ved krysningspunkt over Karveslettvegen.
 • Etablere fortau 127 meter på deler av Karveslettvegen, med busstopp, slik at det møter eksisterende fortau.
 • Etablert kantstopp ved Karveslettvegen busstopp
 • Etablert krysningspunkt over Geitramsbakken og strammet inn krysset — inkludert påkobling/møte med Blåklokkvegen

Tiltakene i Slettaelva skolekrets i 2022 og 2023 har en samlet kostnadsramme på om lag 12,5 millioner kroner, og er finansiert av bompenger, mva-refusjon og egenandel fra Tromsø kommune.

Rektor Ann-Sissel Westgård er glad for utbedringene som er gjort rundt Slettaelva skole:

-- Veldig mange av barna i skolekretsen går og sykler til skolen. Det er viktig at de både har egnede fortau, gode krysningspunkt og ikke minst god belysning - slik at de kan ferdes trygt, hele året.

Slettaelva skolekrets arbeid dekkduk
Fortau og vei på Slettaelva timoteivegen
Slettaelva skolekrets markering Tryggere skolevei nov 23
Feiring av tryggere skolevei rundt Slettaelva skole

Trafikksikkerhet rundt Slettaelva skole

Slettaelva skole og FAU oppfordrer til å begrense bilbruken i forbindelse med bringing og henting.

 • For å øke trafikksikkerheten rundt skolen og barnehagen gjennom å begrense bilbruken
 • Fordi å gå og sykle til skolen gir god mosjon
 • Fordi å gå sykle til skolen er positivt i et miljø- og folkehelseperspektiv
 • Fordi skolen mener det er viktig å inspirere dagens unge til å bli aktive syklister

Skolen har sykkelparkering utenfor administrasjonen og på oversiden av skolen (mot inngang til 7. trinn). Sykler kan også parkeres langs gjerdet på nedsiden av skolen. Dette gjelder også sparkesykler. Skolen og FAU samarbeider om flere egnede sykkelparkeringsplassen.

For de som må kjøre skal all parkering skje på oppmerket parkeringsplass. Parkering skal skje ved å rygge inn på parkeringsplassen. Dette for å sikre en mest mulig forutsigbar, oversiktlig og trafikksikker situasjon på parkeringsplassen. Bilister skal parkere i kjøreretningen.

-- Vi er veldig glade for de omfattende tiltakene som er gjort nå, og så ser vi også flere utfyllende tiltak som vi gjerne skulle hatt på plass, som for eksempel en løsning for "kiss and ride" avslippsparkering. Vi har forståelse for at det er flere andre skolekretser som står foran oss i køen, og håper prosjektet "Tryggere skolevei" fortsettes å prioriteres slik at vi kan lage enda tryggere skolevei i årene som kommer. Det sier rektor Ann-Sissel Westgård.

Varaordfører Sigrid Bjørnhaug Hammer på befaring sammen med skolebarn fra Slettaelva skole, representanter fra byggherre Tromsø kommune, representanter fra entreprenør Stig Kristiansen, representanter fra Troms og Finnmark fylkeskommune, og sekretariatet i Tenk Tromsø.
Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.