Hopp til hovedinnhold

Langnes - fremkommelighet og trafikksikkerhet

Sammendrag

I Langnesområdet er det behov for å bedre både trafikkflyten og trafikksikkerheten. Det skal bli lettere – og dermed mer attraktivt – å sykle og gå, og næringstrafikken og bussene skal også komme seg lettere frem.

Dette er ett av områdene i Tromsø med mest og tettest trafikk, og det ligger i tilknytning til den kommende flyplasstunnelen. Å gjøre trafikkavviklingen bedre er viktig for hele Langnesområdet og Giæverbukta.

Prosjektet omfatter:

  • utbedring av dagens veier
  • nye kryss for å binde veiene bedre sammen
  • sammenkobling av den nye internveien på Langnes med Tverrforbindelsen
  • nytt kollektivfelt mellom Workinntunet og Tverrforbindelsen
  • ny sykkelvei med fortau fra Kvaløyvegen og inn til Workinntunet
  • ny rundkjøring i Tverrforbindelsen
  • ny sykkelvei med fortau fra Giæverbukta mot Langnesbakken

Prosjektet er tidligere omtalt som "Tiltakspakke Langnes, og er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommune. Statens vegvesen har ansvaret reguleringsplanen.