Hopp til hovedinnhold
Konseptillustrasjon som viser hvordan Giæverbukta bussterminal kan bli seende ut. Nordvestlig retning

Ny bussterminal i Giæverbukta

Sammendrag

Nord-Norges største kollektivterminal, Giæverbukta bussterminal, skal bli mer effektiv og brukervennlig for alle.

Den nye bussterminalen vil redusere reisetiden og gjøre reisen enklere og mer trafikksikker.

Vi begynner ombyggingen i 2023. Bussterminalen skal være ferdig i 2026.

Av- og påstigning skal bli enklere og tryggere. Dette gjør bussreiser enda mer tilgjengelig for alle som vil reise kollektivt.

Sentralt i dette arbeidet er å bygge en universelt utformet publikumsøy der du går på og av bussene. Det er også her du bytter fra en buss til en annen.

Publikumsøya gjør bussterminalen langt mer trafikksikker og den blir tilgjengelig for alle.

Vi skal bygge ny inn- og utkjøring på bussterminalen. Dette sparer bussene for mye unødvendig kjøring, og hver busstur vil ta kortere tid.

Slik ser konseptskissene ut