Hopp til hovedinnhold
Gutt med sekk og sparkesykkel foran rød bil

Langnes - trafikksikkerhet og fremkommelighet

Sammendrag

I Langnesområdet er det behov for å bedre fremkommeligheten og gjøre det tryggere å ferdes. Det skal bli lettere – og dermed mer attraktivt – å sykle og gå, og næringstrafikken og bussene skal også komme seg lettere frem.

Dette er ett av områdene i Tromsø med mest og tettest trafikk, og det ligger i tilknytning til den kommende bussterminalen og flyplasstunnelen. Å gjøre trafikkavviklingen bedre er viktig for hele Langnesområdet og Giæverbukta.

Prosjektet omfatter:

  • Utbedring av dagens veier
  • Nye kryss for å binde veiene bedre sammen
  • Sammenkobling av den nye internveien på Langnes med Tverrforbindelsen
  • Nytt kollektivfelt mellom Workinntunet og Tverrforbindelsen
  • Ny sykkelvei med fortau fra Kvaløyvegen og inn til Workinntunet
  • Ny rundkjøring i Tverrforbindelsen
  • Ny sykkelvei med fortau fra Giæverbukta mot Langnesbakken

Les mer på prosjektark for Tiltakspakke Langnes