Gå til innhold

Stakkevollvegen/Skattøravegen

Stakkevollvegen/Skattøravegen

Hva er behovet?

 • Industriområdet preges av å være bilbasert og med mye tungtransport og næringstrafikk.
 • Bedre tilrettelegging for kollektiv
 • Boliger langs strekningen ligger nær vegen og er plaget med støy og støv. ​
 • I dag er det dårlig vegstandard. ​
 • Forhold for næringstrafikk i område er dårlig.

Hva skal gjøres?

 • Ny hovedveg mellom Gimlevegen og Nordøyavegen, som avlaster dagens veg på strekningen.
 • Vi skal også tilrettelegge for gange, sykkel og buss på eksisterende veg fra Gimlevegen til Håndverkervegen. ​
 • Vegutbedringer med fokus på å redusere miljøplager som støv og støy, samtidig som vi bedrer fremkommeligheten og trafikksikkerheten for buss, gående og syklende, næringstrafikk og personbiler.
 • Stakkevollvegen skal rustes opp og vil fungere som adkomstveg for boligbebyggelse på oversiden av vegen, og tilrettelegges for kollektivtrafikk, gange og sykkel.

Hva ønsker vi å oppnå?

 • Prosjektet vil redusere miljøulempene med støy og støv for nærliggende boligbebyggelse.
 • Bedre framkommelighet for næringstransport.
 • Fremkommelighet for buss, gående og syklende og trafikksikkerhet.

Hva koster dette?

Foreløpig kostnadsberegning: 200 millioner kroner.