Viktig informasjon om periodevis stengt kjørefelt i Giæverbukta

Nå skal det bygges bru mellom den nye bussterminalen og rundkjøringa i Giæverbukta. For å få arbeidet gjort må entreprenøren i perioder stenge det nordre kjørefeltet i Erling Kjeldsens veg.

Giæverbukta bussterminal anleggsfase

Viktig informasjon om periodevis stengt kjørefelt i Giæverbukta

Nå skal det bygges bru mellom den nye bussterminalen og rundkjøringa i Giæverbukta. For å få arbeidet gjort må entreprenøren i perioder stenge det nordre kjørefeltet i Erling Kjeldsens veg.

Siste oppdatering 27. nov 2023, kl. 21:40

Publisert 27. nov 2023

Fra november 2023 til mai 2024 vil arbeidet med ny bussterminal i perioder ramme trafikken i det nordre kjørefeltet i Erling Kjeldsens veg, inn mot rundkjøringen i Giæverbukta.

Arbeidet vil i hovedsak påvirke de som kommer ned Erling Kjeldsens veg. Bilistene kan fremdeles ta av mot Jekta Storsenter og Hamna, men kapasiteten i Erling Kjeldsens veg vil i perioder gå kraftig ned. Det vil sannsynligvis bidra til ekstra kø i rushtida. Det sier Statens vegvesen i en pressemelding mandag 27 november.

Arbeidet er en del av det pågående arbeidet med å bygge ny kollektivterminal i Giæverbukta. Det skal nå bygges bru mellom den nye bussterminalen og rundkjøring i Giæverbukta. Brua skal gjøre det raskere å kjøre inn og ut av bussterminalen, og den vil bidra til å effektivisere busstrafikken ved å korte inn tida bussene må bruke inn og ut av terminalen. Brua vil også bidra til at det blir færre busser som må innom rundkjøringa enn det er i dag.

-Stengingen av kjørefeltet er dessverre helt nødvendig for å få jobben gjort. Det sier assisterende prosjektleder i Statens vegvesen, Roy Lars Olsen.

Advarer mot kryssing av E8 til fots

I pressemeldingen advarer Statens vegvesen mot å krysse E8 Erling Kjeldsens veg til fots. De har registrert at mange gambler med egen trygghet og krysser veien når går fra treningssenteret Sats til bussterminalen, eller omvendt.

-Veien er sterkt trafikkert, og det kan lett skje ulykker når trafikken blir kryssa der de kjørende ikke er forberedt på at det kan komme fotgjengere, advarer Olsen.

Under anleggsfasen anbefales det å:

  • Bruke de midlertidige gang- og sykkelveiene. Disse er opplyst og blir brøytet.
  • Bruke de midlertidige fotgjengerfeltene som er opplyste. Der er du mer synlig, og sjåfører forventer at folk krysser veien ved fotgjengerovergangene.
  • Respektere sperringene som er satt opp rundt anleggsområdet.
  • Vise hensyn til arbeidet som blir utført.

Om ny bussterminal i Giæverbukta

Nord-Norges største kollektivterminal, Giæverbukta bussterminal, skal bli tryggere og mer effektiv for alle. 

Den nye bussterminalen skal være ferdig før jul i 2024. Terminalen skal være i bruk, og bussene skal gå tilnærmet som normalt, gjennom hele anleggsperioden.

Du kan lese mer om prosjektet her

Du finner mer informasjon om midlertidig omlegging av gang- og sykkelvei her.

Statens vegvesen sin prosjektside finner du her.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.