Hopp til hovedinnhold
Buss på vinterføre på Kvaløya

Bussløsning Kvaløya

Sammendrag

Vi skal legge til rette for raskere og mer forutsigbar reisetid for bussen i byområdene Storelva og Kvaløysletta.

For å gjøre det enda mer attraktivt å velge buss, planlegges det for en ny bussløsning som skal sørge for mer effektiv fremføring av bussen i området Storelva og Kvaløysletta.

Prosjektet er i en tidlig fase og det avventes en politisk avklaring rundt valg av trasé, der valget står mellom disse alternativene:

  • Etablering/utvikling av strekning i boligområdene på oversiden av fylkesveien
  • Kollektivfelt langs fylkesveien

Det forventes at avklaringen gjøres i løpet av våren 2023.