Nå støper vi ny bru til kollektivterminalen i Giæverbukta

Denne uka setter vi i gang med å støpe støttemurer til bygging av bru mellom den nye bussterminalen og rundkjøringa i Giæverbukta.

Ny kollektivterminal i Giæverbukta des 2023

Nå støper vi ny bru til kollektivterminalen i Giæverbukta

Denne uka setter vi i gang med å støpe støttemurer til bygging av bru mellom den nye bussterminalen og rundkjøringa i Giæverbukta.

Siste oppdatering 18. des 2023, kl. 16:12

Publisert 18. des 2023

Brua skal gjøre det raskere å kjøre inn og ut av bussterminalen enn med dagens løsning. Busstrafikken blir mer effektiv, og bussene vil måtte bruke mindre tid på å sette av og ta på passasjerer.

Brua kommer også til å bidra til bedre trafikkflyt i Giæverbukta fordi færre busser må kjøre innom rundkjøringa enn med dagens løsning.

Her tilrettelegges det for ny bru mellom den nye kollektivterminalen og rundkjøringa i Giæverbukta.

Takk for at du viser hensyn til dine medtrafikanter i byggefasen

Underveis i anleggsfasen legges det til rette for trygg ferdsel gjennom midlertidige løsninger for gående, syklister og bilister. De midlertidige løsningene er på plass for å sikre at alle kan ferdes trygt mens vi bygger.

Mange ulike løsninger har vært vurdert, men dagens løsning er den eneste som tilrettelegger for trygg ferdsel sett opp mot de ulike fasene av byggearbeidet. Omleggingen av gang- og sykkelveiene er helt nødvendig for å kunne bygge den nye bussterminalen i Giæverbukta.

  • Midlertidig løsning for gang- og sykkelvei i Giæverbukta
Kart omkjøring Giæverbukta
Kart over midlertidige løsninger for gang- og sykkelvei i Giæverbukta mens vi bygger ny kollektivterminal.

Gang- og sykkelveiene er lagt om mens vi bygger ny kollektivterminal.

Husk at gang- og sykkelveien langs Erling Kjeldsens veg er stengt der anleggsområdet starter. For å komme deg fra kollektivterminalen til for eksempel treningssenteret SATS og Burger King må du følge den midlertidige løsningen nordover fra kollektivterminalen.

Du krysser Ringvegen på merket og opplyst område, og følger deretter gang- og sykkelveien sørover langs flyplassgjerdet til undergangen, før du krysser under rundkjøringa. Denne gåturen tar ca. 6 minutter, og bidrar til at både du og bilistene langs veien kan ferdes trygt.

Vi har mottatt flere henvendelser om folk som krysser E8 Erling Kjeldsens veg til fots til tross for skilting og fysiske sperringer.

--Veien er sterkt trafikkert, og det kan lett skje ulykker når trafikken blir kryssa der de kjørende ikke er forberedt på at det kan komme fotgjengere. Det sier assisterende prosjektleder i Statens vegvesen, Roy-Lars Olsen.

De midlertidige løsningene er på plass for å sikre at alle kan ferdes trygt mens vi bygger. Takk for at du viser hensyn mens vi bygger.

  • Periodevis stenging av nordre kjørefelt i Erling Kjeldsens veg

Mens vi bygger ny bru mellom den nye bussterminalen og rundkjøringa i Giæverbukta må entreprenøren i perioder stenge det nordre kjørefeltet i Erling Kjeldsens veg.

Dette arbeidet vil i hovedsak påvirke de som kommer ned Erling Kjeldsens veg. Bilistene kan fremdeles ta av mot Jekta Storsenter og Hamna, men kapasiteten i Erling Kjeldsens veg vil i perioder gå kraftig ned.

Arbeidet med å bygge bru mellom kollektivterminalen og rundkjøringa i Giæverbukta vil pågå frem til mai 2024.

Takk for at du er tålmodig

Takk for at du er tålmodig i anleggsfasen, og takk for at du viser hensyn til alle de andre som også ferdes i Giæverbukta til fots, på sykkel, med buss og med bil.

Nord-Norges største kollektivknutepunkt, med over 760 daglige bussavganger og over en million reisende årlig, skal bli tryggere, raskere, varmere og mer effektiv for alle bussreisende, samt bidra til bedre fremkommelighet for alle trafikanter i området.

Den nye terminalen skal være ferdig før jul i 2024. Du kan lese mer om prosjektet her.

Konseptillustrasjon som viser hvordan Giæverbukta bussterminal kan bli seende ut. Sørvestlig retning
Illustrasjon av den nye kollektivterminalen i Giæverbukta sett mot sør-vest. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Om Tenk Tromsø

Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen, Statsforvalter i Troms og Finnmark og innbyggerne i Tromsø.

Tenk Tromsø består av en gruppe samferdselsprosjekter som samlet sett skal sørge for at veksten i antall hverdagsreiser i Tromsø skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport (nullvekstmålet).

Stat, fylke og kommune gjennomfører prosjekter på sine veinett, for å tilrettelegge for endring i reisevaner.

Gjennom endring i reisevaner skal vi unngå vekst i trafikk med personbil målt opp mot personbiltrafikk i 2019. Vi skal samtidig bidra til reduksjon i klimagassutslipp, kø, støv og støy, i tillegg til å bidra til økt trafikksikkerhet og bedre trafikkflyt i Tromsø.

Sammen skal vi bidra til en fremtidsrettet by med bedre fremkommelighet for alle, en by med bedre luftkvalitet og mindre støy, en by som rommer vekst i antall hverdagsreiser samtidig som vi sikrer et godt bymiljø for alle.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.