Ny adkomst til bussterminalen og andre oppdateringer fra Giæverbukta

Vi har laget ny adkomst til bussholdeplassen i forbindelse med riving av "Pizzabygget". Snart støpes dekke til ny adkomstbru for bussene. Det skjer masse i Giæverbukta!


Ny adkomst til bussterminalen og andre oppdateringer fra Giæverbukta

Vi har laget ny adkomst til bussholdeplassen i forbindelse med riving av "Pizzabygget". Snart støpes dekke til ny adkomstbru for bussene. Det skjer masse i Giæverbukta!

Siste oppdatering 28. feb 2024, kl. 9:01

Publisert 27. feb 2024

Adkomsten til bussterminalen flyttes for å gi rom for neste fase i byggearbeidet med ny kollektivterminal i Giæverbukta. Denne fasen innebærer riving av "Pizzabygget" ved Giæverbukta for å tilrettelegge for den nye kollektivterminalen. Adkomsten til bussen flyttes litt lenger sør enn tidligere løsning for å sikre trygg ferdsel mens vi bygger.

Bildet under viser ny adkomst til bussholdeplassene markert i lilla. Den nye adkomsten ligger rett sør for den tidligere adkomsten, markert i gult. Pizzabygget som skal rives er markert med rødt kryss. Den røde ringen markerer området for ny kjørebru som skal støpes denne uka.

Lilla markering viser den nye adkomsten til bussterminalen. Denne ligger rett sør før den tidligere adkomsten som er markert i gult. Pizzabygget som skal rives er markert med rødt kryss. Den røde ringen markerer området for ny kjørebru som skal støpes.

I løpet av denne uka skal det også trolig støpes dekke til den nye kjørebrua fra kollektivterminalen til Erlings Kjeldsens veg. Kjørebrua vil gi bussene direkte utkjøring til Erling Kjeldsens veg. Enklere inn- og utkjøring vil spare tid og miljø, samt gjøre det mer effektivt å ta buss i Tromsø.

Brudekket på kjørebrua der det skal støpes. Foto: Statens vegvesen

Mandag 4 mars starter Peab å rive "pizzabygget". Bygget skal rives for for å gi plass for et nytt moderne venterom for de reisende, samt for å gi rom for direkte inn- og utkjøring fra rundkjøring inn til Jekta / K1 fra Ringvegen.

Skissen under viser hvordan den nye kollektivterminalen vil se ut når den er ferdig.

Ny kollektivterminal i Giæverbukta. Skisse: Statens vegvesen.

Midlertidige tiltak for trygg ferdsel for alle trafikanter

Kart omkjøring Giæverbukta

Underveis i anleggsfasen legges det til rette for trygg ferdsel gjennom midlertidige løsninger for gående, syklister og bilister. De midlertidige løsningene er på plass for å sikre at alle kan ferdes trygt mens vi bygger.

Mange ulike løsninger har vært vurdert, men dagens løsning er den eneste som tilrettelegger for trygg ferdsel sett opp mot de ulike fasene av byggearbeidet. Omleggingen av gang- og sykkelveiene er helt nødvendig for å kunne bygge den nye bussterminalen i Giæverbukta.

Kartet under viser de midlertidige løsningene for gang- og sykkelvei i Giæverbukta mens vi bygger ny kollektivterminal.

Du kan lese mer om den midlertidige omleggingen av gang- og sykkelveier her.

Du kan lese mer om midlertidig stenging av det nordre feltet i Erling Kjeldsens veg her.

Takk for at du er tålmodig

Nord-Norges største kollektivknutepunkt, med over 760 daglige bussavganger og over en million reisende årlig, skal bli tryggere, raskere, varmere og mer effektiv for alle bussreisende, samt bidra til bedre fremkommelighet for alle trafikanter i området.

Takk for at du er tålmodig i anleggsfasen, og takk for at du viser hensyn til alle de andre som også ferdes i Giæverbukta til fots, på sykkel, med buss og med bil.

Byggeperiode

Den nye terminalen skal stå ferdig før jul i 2024. Prosjektet er totalt beregnet å koste 225 millioner kroner (2023 kroner). Terminalen skal være i bruk og bussene skal gå tilnærmet normalt i gjennom hele anleggsperioden. Vi anbefaler reisende å beregne litt ekstra tid i byggeperioden. Les om om Ny kollektivterminal i Giæverbukta her.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.