Hopp til hovedinnhold
Buss som kjører ut av bussterminalen i Giæverbukta i Tromsø.

Redusere flaskehalser for bussen

Sammendrag

Det er behov for mange små og store utbedringstiltak for å bedre fremkommeligheten og redusere reisetid på bybussen. Erfaringer fra andre byer viser at slike tiltak kan gi tidsbesparelser per avgang på 5-10 prosent.

Fremkommelighetsanalyser for utvalgte strekninger har identifisert flaskehalser og utfordringer for bussen i Tromsø. Her har vi sett på både fysiske forhold i trafikken og driftsmessige forhold i hvordan busstilbudet er bygget opp.

Vi skal gjøre tiltak for å redusere fysiske og driftsmessige flaskehalser.

Fysiske tiltak kan medføre kryssutbedring, lyskryssprioritering, bedre skilting og flytting av mindre infrastruktur, samt bedre holdeplassutforming og bedre innkjøringsmuligheter.

Av driftsmessige tiltak jobbes det med effektivisering av billettering, kjøretid, kjørestil, på- og avstigningsforhold og vinterdrift.

Redusert reisetid for buss vil gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt i forhold til bil. En annen effekt er at en effektivisering av bussdriften og kortere reisetid kan bidra til bedre utnyttelse av bussparken, for eksempel ved at vi frigjør midler til å forbedre busstilbudet på andre områder.