Feiring av tryggere skolevei på Stakkevollan

Nå er det tryggere og enklere å gå, sykle og ta buss ved Stakkevollan skole. Torsdag feiret vi dette sammen med skolens rektor, elevråd, elever, FAU, entreprenør og styringsgruppa i Tenk Tromsø

Stakkevollan skole tryggere skolevei 1

Feiring av tryggere skolevei på Stakkevollan

Nå er det tryggere og enklere å gå, sykle og ta buss ved Stakkevollan skole. Torsdag feiret vi dette sammen med skolens rektor, elevråd, elever, FAU, entreprenør og styringsgruppa i Tenk Tromsø

Siste oppdatering 28. okt 2023, kl. 9:55

Publisert 27. okt 2023

Etterlengtede tiltak

Området har lenge vært utrygt for barn og voksne som ferdes til og fra skolen, og innbyggerne som ferdes i området. Nå har vi gjort store utbedringer langs Nordøyvegen for å gjøre det tryggere og mer attraktivt å gå og sykle i området, samt for å sikre at bussen kommer seg raskere og tryggere frem.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen er glad for arbeidet som er gjort på Stakkevollan.

– Trygge skoleveier er en stor og viktig del av Tenk Tromsø. Å legge til rette for at barn og voksne lett kan ta trygge valg på sine hverdagsreiser er det Tenk Tromsø handler om.

Også fylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen er fornøyd med at arbeidet på Stakkevollan gir resultater for flere trafikantgrupper.

– Det er mange innbyggere på Stakkevollan som velger bussen som sitt daglige transportmiddel. Med rundt 300 bussavganger til og fra Stakkevollan er jeg glad for at vi har gjort det tryggere og mer effektivt å ta buss her. Tiltakene kommer både bussreisende, gående og syklister til gode.

Markering stakkevollan skole
Feiring av prosjekt "Tryggere skoleveg" Stakkevollan skole med ordfører Gunnar Wilhelmsen, fylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen og barna ved Stakkevollan skole.

Hvile tiltak har vi gjort?

Det er gjort en rekke store tiltak for å skape bedre og tryggere fremkommelighet for de som ferdes i området.

  • 700 meter av fortauet er breddeutvidet med 3 meter for bedre vintervedlikehold
  • 640 meter veg er reasfaltert og breddeutvidet for tryggere ferdsel til buss
  • 18 stykker lysmaster er skiftet ut til LED – belysning
  • Fire busstopp er oppgradert med kantstopp, sanntidsinformasjon, krysning og taktil oppmerking.
  • 11 nye overvannshåndteringer med nye sluker er etablert og strammet opp til atkomstveg og parkering. 
  • Det er etablert ett nytt krysningspunkt fra gangvei til tursti, med økt intensivbelysning og taktil oppmerking

Nordøyvegen har fått mye bedre belysning, og både fortau og veg er utvidet. Veien er gjort bredere slik at bussene kommer lettere fram, og det er nå plass til at busser kan passere hverandre. Det er laget nye fortau, ny belysning og ny og bedre adkomst til flere turveier i området. Busstoppet er oppgradert, og fremkommelighet og trygghet for rullestolbrukere, blinde og svaksynte er forbedret gjennom taktil oppmerking. Nå kan barna og alle myke trafikanter krysse veien på en trygg måte.

Vinteren 2023/2024 skal vi gjennomføre de resterende delene av prosjektet som inkluderer 200 meter fortau langs Nordøyvegen nedenfor Rundvannet, samt etablering av av ny turvei / lysløype som måtte fjernes på grunn av utvidelse av vei ved Rundvannet.

Samarbeid mellom tre ulike Tenk Tromsø prosjekter

Under arbeidet med Nordøyveien viste det seg at det var flere behov for utbedringer enn først antatt. Dette førte til et godt samarbeid mellom prosjektene "Reduserte flaskehalser for bussen", "Bedre holdeplasser" og "Tryggere skoleveg". På denne måten fikk vi jobbet helhetlig med området og partene er veldig fornøyd med resultatet.

Prosjektet er det største tiltaket i prosjektet "Tryggere skoleveg" som er gjennomført så langt i bypakken, og har en samlet kostnadsramme på 25 millioner kroner. Prosjektet er finansiert av bompenger, mva-refusjon og egenandel.

Du kan lese mer om hvilke andre tiltak vi har gjennomført i "Tryggere skoleveg" her.

Gravemaskin stakkevollan skole
Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.