Hopp til hovedinnhold

Trygg skolevei

Sammendrag

Vi skal gjøre det enklere for skolebarn å gå eller sykle til skolen med konkrete tiltak i alle 20 skolekretsene i Tromsø.

Dette skal vi gjøre

  • Utbedring eller etablering av fortau, krysningspunkter og belysning.
  • Fartsreduserende tiltak, skilting og etablering av gangfelt.
  • Sørge for gode snuplasser og parkering - for de som er avhengig av bil. 

Hvor skal det skje?

Det vil bli utført utbedrende tiltak i alle de 20 skolekretsene for barneskolene i Tromsø kommune.

Disse er Skjelnan, Lunheim, Krokelvdalen, Stakkevollan, Gyllenborg, Bjerkaker, Workinnmarka, Solneset, Hamna, Selnes, Slettaelva og Storelva.

Når skal det skje?

Arbeidet startet i 2022. Utbedringene vil foregå gjennom hele prosjektperioden.