Gå til innhold

Prosjekter

Prosjekter

Tenk Tromsø er en pakke med prosjekter som skal få oss raskt og enkelt fram i Tromsø. Vi jobber for at vi kan velge buss, sykle eller gå på flere av våre daglige reiser.

Målet til Tenk Tromsø er nullvekst i personbiltransport og god framkommelighet for alle trafikantgrupper, med hovedvekt på buss, sykling, gåing og næringslivstransport.

Tenk Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø.

Trafikksikker skoleveg

I dag velger mange foreldre å kjøre barna sine til skolen fordi de opplever skolevegen som utrygg.

Ny Bru Til Kvaløya

Veg og fremkommelighet

Selv om vi skal ha nullvekst i biltrafikken i Tromsø, betyr det ikke at vi skal ha en bilfri by.

Holdeplasser Og Gangtilgjengelighet

Buss

Tromsø er i dag en av Norges beste kollektiv-byer, hvor 12 prosent av de daglige reisene skjer med buss.

Fortau i Tromsø

Sykkel og gange

Tiltak for gående og syklende er viktig i Tenk Tromsø. Tromsøværinger er svært flinke til å gå. Hele 25 prosent av våre daglige reiser skjer til fots.

Se alle prosjekter »

Litt om prosessen

Flere av prosjektene er allerede i en tidlig planleggingsfase. Det er ennå usikkerhet knyttet til de endelige kostnadene.

Dersom kostnadene for noen av prosjektene øker, vil dette innebære at andre prosjekt ikke kan gjennomføres, eller må reduseres i omfang. Dersom enkelte prosjekter blir billigere, vil det bli rom for flere prosjekter – alternativt kan innkrevingsperioden for bompengene kortes ned.